Ενημέρωση πρώτων βοηθειών για Διαιτητές

  • By admin
  • August 13, 2022
  • 0

Οι Διαιτητές του μπάσκετ θα ενημερωθούν από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες που μπορεί να προσφέρουν…

Μπορεί να λάβουν μέρος στο εκπαιδευτικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών οι Referees, όμως, δεν σημαίνει ότι θ’ αντικαταστήσουν το εκπαιδευμένο προσωπικό στους αγώνες μπάσκετ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που έφυγε η ΟΔΚΕ προς τους συνδέσμους:

Κατόπιν προτάσεως του προέδρου του Σ Δ Κ Δωδεκανήσων κ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ Στ. κατά την διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας μας στην Πάτρα στις 05/05/2022, η οποία έγινε αποδεκτή ομόφωνα από το σώμα της Γ.Σ., το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε., αλλά και τον πρόεδρο της Ε.Ο.Κ. κ. ΛΙΟΛΙΟ Ευαγγ., η Ομοσπονδίας μας προτίθεται να αιτηθεί στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό την διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών σ΄ όλα τα μέλη των συνδέσμων μας.

Τις πρώτες βοήθειες θα μάθουν οι Διαιτητές

Σας τονίζουμε ότι σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Ε.Ο.Κ. αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 και σύμφωνα με το άρθρο 2 §9, το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να έχει άτομο εκπαιδευμένο σε πρώτες βοήθειες κατά την διάρκεια των αγώνων στην έδρα του, εκτός εάν ο νόμος ορίζει την ύπαρξη ιατρού υποχρεωτικά. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιου ατόμου ο αγώνας θα διεξάγεται με αποκλειστική ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου και σε καμία περίπτωση η ευθύνη αυτή δεν θα  μετατοπίζεται στον εκπαιδευμένο διαιτητή.

Η εν θέματι εκπαίδευση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τους εν ενεργεία διαιτητές όλων των κατηγοριών, καθώς επίσης και για όσους έχουν καταθέσει δήλωση μη ενέργειας και χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις για κάλυψη αγωνιστικών αναγκών ως διαιτητές, ως κομισάριοι και ως παρατηρητές αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Αυτό βέβαια δεν αποκλείει την συμμετοχή στο εν θέματι σεμινάριο κάποιου μη ενεργού μέλους σας, το οποίο δεν χρησιμοποιείται με καμία από τις ανωτέρω ιδιότητες, αλλά παρόλα αυτά επιθυμεί την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Επιπλέον θεμιτό θα ήταν το εν λόγω σεμινάριο να αποτελεί εκπαιδευτική ενότητα σ΄ όλες τις σχολές διαιτησίας, οι οποίες θα διεξαχθούν από τούδε και στο εξής.

Το εν λόγω σεμινάριο θα διεξαχθεί ανά περιφέρεια ή ανά σύνδεσμο, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινισθεί ο χρόνος διεξαγωγής και διάρκειας αυτού, καθώς και τυχόν κόστος συμμετοχής.

Υπεύθυνος επικοινωνίας για την διεξαγωγή του ανωτέρω σεμιναρίου θα ορισθεί ο πρόεδρος του εκάστοτε συνδέσμου διαιτητών καλαθοσφαίρισης, τα στοιχεία του οποίου θα διαβιβασθούν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την απευθείας μεταξύ τους συνεννόηση.

Κατόπιν τούτων και προκειμένου η Ομοσπονδία μας προβεί στην οργάνωση του εν θέματι σεμιναρίου, παρακαλείσθε όπως μας γνωρίσετε το αργότερο έως την 19/08/2022 τον αριθμό ενεργών και μη ενεργών μελών σας, διευκρινίζοντας τον ακριβή αριθμό των μη ενεργών μελών σας, τα οποία χρησιμοποιούνται κατ΄ εξαίρεση ως διαιτητές – κομισάριοι – παρατηρητές αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Τέλος να διευκρινισθεί ο αριθμός των μελών σας που έχουν υποβληθεί σε ανάλογη εκπαίδευση τα τελευταία 3 χρόνια και διαθέτουν το αντίστοιχο πτυχίο εκπαίδευσης, το οποίο και να σας καταθέσουν. 

Μοιραστείτε